do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności


Polityka prywatności Buy Wine Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Buy Wine Sp. z o.o. (Buy Wine), danych osobowych osób (Użytkownik) odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Buy Wine poprzez witrynę www.buywine.pl, której administratorem jest Buy Wine.

Administrator – dane kontaktowe

Buy Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000887581, REGON: 388358904, NIP: 7831832209.

E-mail: sklep@buywine.pl

Polityka prywatności Buy Wine opiera się na następujących przepisach:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) – zwane inaczej „RODO”,

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

- ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).


I. Zasady przetwarzania danych osobowych

Buy Wine zbiera dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

- Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

- Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

- Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

- Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

- Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi  bezprawnymi formami przetwarzania.

- Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika na witrynie buywine.pl.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych (np. indywidualne konto),

b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,

c) wyrażenie przez Użytkownika opinii o zawartej umowie sprzedaży.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników witryny buywine.pl:

a) w przypadku Użytkownika korzystającego z upoważnionej do odbioru towaru firmy transportowej (kurier), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika firmie transportowej realizującej odbiór towaru na rzecz Użytkownika,

b) w przypadku Użytkownika korzystającego z elektronicznych sposobów płatności lub płatniczych kart, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności,

c) w przypadku Użytkownika, który zgodził się na wyrażenie opinii o towarach lub usługach oferowanych przez Buy Wine, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących towary i usługi,

d) na potrzeby rachunkowości część danych o transakcjach jest przekazywana zewnętrznej firmie rachunkowo-księgowej.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika korzystającego z witryny buywine.pl: imię i nazwisko, adres elektronicznej poczty, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W przypadku Użytkownika nie będącego konsumentem Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych na witrynie buywine.pl.


III. Prawo do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania


1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli już są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub elektroniczną pocztą na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

1. Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Buy Wine informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

3. W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np.: do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np.: w przypadku zrealizowania żądania usunięcia danych.

4. W zakresie prowadzenia konta na witrynie dane będziemy przetwarzać do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług świadczonych elektroniczną drogą lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Jeśli Użytkownik wyraził swoją zgodę, to dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Użytkownikiem, a jeśli Użytkownik cofnie zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

6. Dane przetwarzane na podstawie przepisów skarbowych i finansowych są przechowywane przez okres wskazany w przepisach.


V. Cookies


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników odwiedzających witrynę buywine.pl w następujących celach:

a) identyfikacji Użytkowników posiadających konto w witrynie buywine.pl i pokazywania im, że są zalogowani,

b) zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do witryny buywine.pl,

d) dostosowywania zawartości witryny buywine.pl do indywidualnych preferencji Użytkownika (np.: dotyczących rozmiaru czcionek, kolorów czy układu witryny) oraz optymalizacji korzystania z witryny,

e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z witryny buywine.pl.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.: częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności witryny buywine.pl.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez witrynę buywine.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia w przeglądarce internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarek internetowych. Wystarczy kliknąć w poniższy link:
w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z witryny buywine.pl (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


VI. Zmiany w Polityce

Buy Wine zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia oferty spółki. W związku z tym o wszelkich zmianach Buy Wine będzie informowało stosownym komunikatem na swojej witrynie internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl